VÄLKOMMEN

Jag heter Bengt Rålin. Lever och bor i Växjö. Gift sedan 43 år med Karin. Tillsammans har vi tre döttrar och fyra barnbarn, alla tjejer. 

Jag har under snart fyrtio år jobbat vid Ambulansen här i Kronobergs län. Under detta långa arbetsliv i människans tjänst, så har jag också träffat utsatta medborgare i alla tänkbara sammanhang. Vid olyckor och sjukdom. Hjälpt kvinnor föda nytt liv, men även stöttat och tröstat människor vid elände och död. I mitt yrke möter jag medmänniskor ivardagen, i livets alla olika faser. Både i glädje och sorg.

Historien om Nina är en Roman, som egentligen skildrar flera olika händelser, där kvinnor varit utsatta och utnyttjade i olika sammanhang och miljöer. Dessa kvinnor träffar jag lika ofta i de exklusivaste villorna, som i mera socialt eftersatta områden. Vid varje sådant tillfälle, som jag i mitt arbete får möta dessa förnedrade, kränkta och misshandlade kvinnor, känner jag alltid frustration, ilska och även min egen otillräcklighet. 

Dessa känslor har jag samlat i en berättelse om Nina. Boken är en roman, men bygger på händelser som jag personligen kan associera till från mitt eget yrkesliv. 

Under hösten 2019 får jag äntligen möjlighet att debutera som författare och presentera berättelsen om NINA.