Jag ha just färdigställt ett nytt manuscript, som jag tänkt mig att sända till olika förlag. Mitt önskemål är att få samarbeta med ett Svenskt förlag som är etablerat och ser en möjlighet att utveckla samarbetet

Denna nya roman handlar om två pojkar som växer upp tillsammans i ett mindre småländskt samhälle, Lunderyd. De båda pojkarna blir bänkkamrater i första klass. Vänskapen stärks från första skoldagen. I skolan delar de allt, glädje som sorg. Varje dag tillbringar de båda ihop. All ledig tid syns de båda vännerna tillsammans. De är helt enkelt kamrater i vått och torrt. 

Det sista året på högstadiet separeras dock deras vägar. Den tidigare så täta vänskapen och kamratskapen sätts på prov. De båda pojkarna väljer nu olika vägar in i sitt vuxenliv. 

Eric  väljer polisyrket, medan hans kamrat Bertil får arbete på husfabriken. Med tiden får Bertil en allt mera samhällsfrånvänd livsåskådning och ideologi, som han önskar leva upp till. Ett stort arv gör nu detta möjligt.

De båda barndomsvännernas vägar kommer snart att korsas igen.

Förhoppningsvis kommer denna roman utges under nästa år.

SKRIVET OCH BERÄTTAT

En ny roman på gång.

Det hela är en historisk roman. där handlingen utspelar sig under krigsåren 43-45. Platsen är det ockuperade Köpenhamn.

Vi får följa en ung man som dras in i det organiserade motståndet mot Nazisterna.

Något som får svåra konsekvenser för honom personligen.

Romanen visar också på Sveriges roll under dessa sista krigsår. Vårt land blev som en slags frizon för flera danska moståndsmän. En frizon i det svårt av krig sargade Europa.