Jag ha just färdigställt ett nytt manuscript, som jag tänkt mig att sända till olika förlag. Mitt önskemål är att få samarbeta med ett Svenskt förlag som är etablerat och ser en möjlighet att utveckla samarbetet

Denna nya roman handlar om två pojkar som växer upp tillsammans i ett mindre småländskt samhälle, Lunderyd. De båda pojkarna blir bänkkamrater i första klass. Vänskapen stärks från första skoldagen. I skolan delar de allt, glädje som sorg. Varje dag tillbringar de båda ihop. All ledig tid syns de båda vännerna tillsammans. De är helt enkelt kamrater i vått och torrt. 

Det sista året på högstadiet separeras dock deras vägar. Den tidigare så täta vänskapen och kamratskapen sätts på prov. De båda pojkarna väljer nu olika vägar in i sitt vuxenliv. 

Eric  väljer polisyrket, medan hans kamrat Bertil får arbete på husfabriken. Med tiden får Bertil en allt mera samhällsfrånvänd livsåskådning och ideologi, som han önskar leva upp till. Ett stort arv gör nu detta möjligt.

De båda barndomsvännernas vägar kommer snart att korsas igen.

SKRIVET OCH BERÄTTAT

Påbörjar projekt att identifiera och berätta om dessa avbildade personers fortsatta livsödenden efter  andra världskriget.

Bilden är tagen i Lenhovda i Maj, 1945. Fyra av dessa personer på fotografiet, är krigsflyktingar från Tyskland. Efter krigsslutet flyttade de till olika länder runt om i världen. 

Dessa flyktingars fortsatta liv, är både spännande och intressanta.

Vet du något om de personer som är avbildade här eller känner du igen någon av personerna på bilden?  Kontakta gärna mig via e-mail: bengtralin@icloud.com